بایگانی برچسب برای: درمان کوتهای قد

حجامت ساقین

حجامتی است که در نواحی ساقین اندام تحتانی انجام می‌شود، در محل پشت ساقها و در میانه ارتفاع عضلات خلفی. این حجامت در هر دو جنس قابل انجام می‌باشد.