بایگانی برچسب برای: حجامت

واریس

ممکن است که رگهای بزرگ واریسی درمان شوند و هم چنین در آینده بتوان از این رگها دوباره در قلب بیمار استفاده شوند . راز درمان اسکلروتراپی و مزیت این روش بر درمانهای پیشین دقیقا همین هوشمندی در درمان نوین است

حجامت موضعی

اصولا هر نقطه ای از بدن که حجامت تعریف شده خاصی را نداشته باشد و نیاز به انجام حجامت داشته باشد را می‌توان با رعایت نکات اصولی حجامت انجام  داد. اما باید خطوط فرضی بدن را قبل از انجام این عمل خوب مسلط بود.

حجامت ساقین

حجامتی است که در نواحی ساقین اندام تحتانی انجام می‌شود، در محل پشت ساقها و در میانه ارتفاع عضلات خلفی. این حجامت در هر دو جنس قابل انجام می‌باشد.