بایگانی برچسب برای: حجامت موضعی

حجامت موضعی

اصولا هر نقطه ای از بدن که حجامت تعریف شده خاصی را نداشته باشد و نیاز به انجام حجامت داشته باشد را می‌توان با رعایت نکات اصولی حجامت انجام  داد. اما باید خطوط فرضی بدن را قبل از انجام این عمل خوب مسلط بود.