زگیل تناسلی چیست؟ از پیشگیری تا درمان

برگزاری یک مبارزه علمی میان طرفداران کرایولیپولیز و مخالفین کرایولیپولیز در تهران با حضور تماشاچیان علاقمند

پدهای آنتی فریز کرایولیپولیز با ژلهای آمریکایی وارد ایران شد

مژده به تمامی همکاران گرامی که در زمینه کرایولیپولیز مشغول به فعالیت هستند یا به دلائل عدم جواب گیری بیمارانشان مجبور به ترک کرایولیپولیز شده اند

شنیده ها حاکیست که تعداد زیادی از پزشکانی که دستگاه کرایولیپولیز قبلا خریده اند بعلت عدم لاغری بیمارانشان مجبور به ترک کار کرایولیپولیز شده اند