حجامت موضعی

اصولا هر نقطه ای از بدن که حجامت تعریف شده خاصی را نداشته باشد و نیاز به انجام حجامت داشته باشد را می‌توان با رعایت نکات اصولی حجامت انجام  داد. اما باید خطوط فرضی بدن را قبل از انجام این عمل خوب مسلط بود.

حجامت ساقین

حجامتی است که در نواحی ساقین اندام تحتانی انجام می‌شود، در محل پشت ساقها و در میانه ارتفاع عضلات خلفی. این حجامت در هر دو جنس قابل انجام می‌باشد.