همانطور که میدانید دراثر انجام کرایولیپولیز سلولهای مولد چربی در اثر تماس طولانی مدت با سرمای شدید دچار یک نوع مرگ سلولی شده ونهایتا طی مرحله ای بنام آپپتوزیس دچار مرگ سلولی شده واز بین میروند واین پروسه درمانی حدود ۲ماه بطول می انجامد وسپس پس از ۲ماه که حداکثر توان کرایولیپولیز طی شد دیگر تقریبا حادثه خاصی را انتظار نداریم که رخ بدهد یعنی اینکه بعد از کرایولیپولیز حداکثر زمانی که میتواند بیمار و بدنش را تحت تاثیر قرار دهد همان ۲ماه اول است که بهتر است طی این زمان بیماران خانم به فکر بارداری نباشند چون اگر هرنوع اتفاق غیر مربوطی هم بیفتد ممکن است که به تاثیرات کرایولیپولیز ارتباط داده شود اما آیا بیماران چاق ویا حتی غیر چاق قبل از شروع بارداری میتوانند از کرایولیپولیز استفاده کنند یا نه ؟سوالی که همه میپرسند این است که آیا انجام کرایولیپولیز میتواند برای بارداری احتمالی ایشان خطری بهمراه داشته باشد یا خیر ؟جواب من اینست خیر هیچ گونه خطری برایشان ندارد واتفاقا خیلی هم مفید واقع خواهد شد چون در بدن بانوان بطور ژنتیکی تعداد بسیار زیادی سلولهای چربی نهفته است که این سلولها در زمان بارداری که شدیدا افزایش هورمونهای زنانه اتفاق می افتد در اثر تماس دچار تجمع چربی وافزایش حجم سلولهای چربی میشوند واز طرفی بعد از ختم بارداری بعلت بدی نوع تغذیه بخصوص بانوان ایرانی این تجمیع چربیها نتنها از بین نمیروند بلکه روز به روز به مقدارشان افزوده نیز خواهد شد پس چه کاری از این بهتر که علاج واقعه را قبل از وقوع بکنیم ودختر خانمهای مجردی که در آینده قصد ازدواج وبارداری را دارند بیایند واز کرایولیپولیز استفاده نمایند تا تعداد سلولهای چربیشان را به حداقل ممکنه کاهش دهند چون با این کار پس از بارداری چون تعداد سلولهایشان را به کمتر از نصف کاهش داده اند در نتیجه طی دوران بارداری وافزایش میزان هورمونهای زنانه دیگر تجمع وترشح چربی را نخواهند دید پس نتیجه اولیه از این بحث این شد که بعلت کاهش تعداد سلولهای چربی در اثر انجام کرایولیپولیز اگر بانوان محترمه قبل از شروع بارداری اقدام به کرایولیپولیز نمایند بسیار عالی وراضی کننده خواهد بود اما نکته بسیار مهم اینست که زمان شروع بارداری را نباید قبل از گذشت زمانی حدود ۲ماه از آخرین نقطه ای را که کرایولیپولیز میکنند کمتر انتخاب نمایند یا به زبان ساده تر اینکه زمانی اقدام به ایجاد بارداری کنند که حداقل ۲ماه از فریز سلولهای چربی ایشان گذشته باشد .

با احترام فراوان

دکتر کورش دهباشی