درایران از زمانی که دستگاه کرایولیپولیز وارد عرصه رقابت لاغری شده است از آنجایی که از ابتدادستگاههای کرایولیپولیز با پروبهای ۱۳۰میلیمتری عرضه شده بالاجبار به علت کوچک بودن حفره پروب فقط چربیهای کوچک را پذیرش میکردند وبعلت ناقص بودن تجربه وعلم همکاران دربرخی مواقع که چربیهای بزرگ هم کرایومیکردند نمیتوانستند تاثیری بر روی افراد چاق بگذارند بنابراین رفته رفته به این باور رسیدند که کرایولیپولیز فقط برای افراد باربی که تنها مقدار اندکی چربی موضعی دارند میتواند کاربردی باشد وبنابراین این اعتقاد غلط در بین همکارانم رایج شد که کرایولیپولیز فقط وفقط برای چربیهای اندک توانایی لاغری دارد وبرای چاقیهای خیلی زیاد توصیه به روشهای دیگری میکردند ازجمله انجام لیزر وساکشن وجراحی های شکمی .اما من طی اقامتی که در کشورهای اروپایی وآمریکایی داشتم توانستم این دیدگاه را در خودم تغییر دهم وبه این باور برسم که بزرگ وکوچک بودن بافت چربی هیچ تفاوتی برای استفاده از کرایولیپولیز ندارد اما نکته اینجاست که اگر در ایران با پروبهای کوچک ۱۳۰میلیمتری نمیتوانیم افراد با چربیهای بسیار بزرگ را لاغر کنیم مشکل را باید با واردات پروبهایی با سایز ۲۰۰و۳۰۰میلیمتری حل نماییم چون اگر در ابتدا این دستگاههای کرایولیپولیز را با چند پروب مختلف وارد میکردند دیگر این شایعه بین همکارانم پخش نمیشد که به اشتباه بگویند کرایولیپولیز مخصوص آدمهایی با چربی اندک مناسب است چون با گفتن این جمله وانتشار آن در سایتهای پزشکان  دنیا به طرز فکر ما ایرانیها میخندند وباخود میگویند که در کشور هفتاد میلیونی ایران یعنی تا کنون حتی یک نفر هم نتوانسته که پروبهای بزرگ را بکار ببرد که بفهمند اگر نمیتوانند افراد خیلی چاق را لاغرکنند مشکل از کرایولیپولیز نیست بلکه به خاطر اینست که در ایران پروبی بزرگتر از ۱۳۰میلیمتری وارد نشده است بنابراین اینجانب برای اولین بار در ایران اقدام به وارد نمودن این پروبها کردم که در حال حاضر پروبهای متنوعی با سایزهای ۱۰۰و۱۳۰و۱۵۰و۲۰۰و۳۰۰میلیمتری را دارم وبرای بیماران با سایزهای بسیار بزرگ چربی هم براحتی کرایولیپولیز کرده وبه لطف ایزد منان تا این لحظه موفقیتی در حدود ۹۹درصد داشته ام پس من در این لحظه خدمت تمام همکاران پزشکم ونیز تمام خوانندگان گرامیم عرض میکنم که اتفاقا در بحث کرایولیپولیز هرچقدر افراد مراجعه کننده چاقتر باشند واز توده های چربی بزرگتری برخوردار باشند نتیجه کار کرایولیپولیز هم بهتر وراضی کننده تر خواهد بود پس سر صحبت من با تمام دوستانیست که دارای چاقیهای بسیار بزرگ هستند من در این جا از تمام این عزیزان خواهشمندم که روحیه خود را از دست ندهند وبرای لاغری تن به روشهای بسیار خطرناک ندهند چون ما در این مرکز تمام امکاناتی که برای یک کرایولیپولیز موثر لازم است را جمع آوری نموده وآماده ایم تا این عزیزان بسیار چاق را هم تحت عمل کرایولیپولیز قرار دهیم البته نکته بسیار مهم را هم عرض کنم که باعث اشتباه شما عزیزان نشود وآن نکته مهم اینست که در برخورد با این چربیهای بسیار بزرگ باید توجه داشته باشیم که برای کرایولیپولیز موثر در این افراد با سایز چربیهای بسیار بزرگ حداقل زمانیکه باید برای هرپروب بکار برده شود حدود ۱۰۰دقیقه میباشد واز طرفی هم برای محافظت پوست بیماران از فریز شدگی حتما باید از پدهای آنتی فریز آمریکایی استفاده شود چون اگر از پدهای چینی وکره ای استفاده شود حتما بی شک پوست بیماران طی این زمان ۱۰۰دقیقه ای کرایولیپولیز خواهد سوخت وعوارض بسیار ناامیدکننده ای هم بیماران و هم پزشک معالج را فرا خواهد گرفت .

اینقدر این سوختگی ناشی از کرایولیپولیز واستفاده از پدهای چینی وحشت ناک است که من مجبورم در آخر هرمقاله ای این مطلب را به همکارانم گوشزد نمایم

موفق وسرفراز باد ایران ما

دکتر کورش دهباشی