دستگاه گوارش انسان از اجزا, زیادی تشکیل شده که یکی از این قسمتها کبد است کبد دارای وزنی درحدود ۱ الی۱٫۴کیلوگرم است که در قسمت راست شکم در بالاترینناحیه شکم قرار دارد کبد در حقیقت یک غده دوقسمتی است که هم درون ریز وهم برون ریز میباشد به غده هایی که هورمونهای مترشحه آنها وارد خون میشود درون ریز واگر وارد حفره گوارشی شود برون ریز اطلاق می گردد یکی از وظائف این غده دخالت مستقیم در هضم وجذب مواد غذایی میباشد که یکی از این مواد غذایی در واقع چربیها میباشند اگر سلولهای بافت کبددچار التهاب سلولی شوند اصطلاحا کبد چرب گفته میشود در این موارد در آزمایش خونی مشخص میشود که سطح آنزیمهای کبدی بالاتر از حدنرمال رفته است ودر سونوگرافی التهاب بافت کبدی را گزارش میدهند در این موارد که کبد چرب شده است اولین اقدام اینست که برای بیمار یک رژیم فاقد چربی انتخاب شود چون در غیر اینصورت مشکل کبدی بیشتر شده وکبد اصطلاحا تنبل تر میشود قدم بعدی ارائه یک رژیم خوراک سبزیجات است چون هم سبزیجات نقش یک ملین قوی را بازی کرده وهم املاح موجود در آنها باعث کمک به درمان کبد چرب خواهد شد واما چه رابطه ای بین وجود کبد چرب و انجام کرایولیپولیزمیباشد همانطور که قبلا اشاره شد چربیهای فریز شده طی عملیات کرایولیپولیز توسط سلولهای کبدی به اسیدچرب و گلیسرول تجزیه شده وسپس توسط سیستم گوارشی دفع میشود پس همانطور که میدانیم اگر فردی با کبد چرب مراجعه نماید اولا باید بدانیم که در چه درجه ای از کبد چرب قرار دارد چون کبد چرب از ۴ درجه تشکیل شده است گرید ۱ خفیف ترین است و گرید۴ شدیدترین آنهاست واز آنجایی که برای انجام کرایولیپولیز مهم است که بدانیم کبد بیمار چاق در چه وضعیتی قرار دارد ابتدا اقدام به انجام یک سونوگرافی از کبد میکنیم اگر جواب سونو مبنی بر این بود که چربی کبد گرید ۱است که میتوانیم اقدام به کرایولیپولیز نمائیم ولی اگر گرید۲باشد حتما باید بهمراه کرایولیپولیز از داروهای لازم برای درمان کبد هم استفاده نمائیم ولی اگر گرید۳ گزارش شود تکلیف ما چیست ؟ در این وضعیت انجام کرایولیپولیز انجام شدنش یا عدم انجام آن بستگی دارد که کرایولیپولیز ما به چه هدفی قرار است انجام شود چون همانطور که قبلا اشاره شده بود گاها کرایولیپولیز به قصد ایجاد لاغری نبوده وصرفا برای کاهش تعداد سلولهای چربی است که انجام میشود در اینصورت ما مجاز خواهیم بود تا از کرایولیپولیز استفاده نمائیم پس تا اینجا تکلیف ۳تا از گریدهای کبد چرب را روشن نمودیم ولی مهمترین و حساس ترین کبد چرب در واقع همان کبد چرب گرید ۴ است چون در واقع خط قرمز ما برای انجام کرایولیپولیز همان گرید۴ کبد چرب میباشد ودراین وضعیت تحت هیچ عنوانی مجاز به انجام کرایولیپولیز نبوده و نخواهیم بود عزیزان خواننده وهمکاران گرامیم باید توجه داشته باشند که در مواردی که بیماران با چاقی محرز مراجعه مینمایند واز طرفی دارای کبد چرب گرید۳ میباشند نباید به هیچ عنوان کرایولیپولیز را برای بیمار آغاز کنند چون اگر این کار را انجام دهند به علت اینکه کبد بیماران را بیمارتر وچربتر هم میکنند بنابراین شانس بیمار را برای آینده استفاده از کرایولیپولیز را هم سلب میکنند پس حکم عقل اینست که در این مورد ابتدا کبد چرب را درمان کنند وسپس با انجام سونوگرافیهای دوره ای وتکمیل درمان میتوانند با احتیاط اقدام به انجام کرایولیپولیز نمایند وقتی میگویم با احتیاط کرایولیپولیز را انجام دهید علت دارد چرا ؟چون کبد چربی را که ما با درمان دارویی آماده برای قبول کرایولیپولیز نموده ایم مثل کبد سالم نمیتواند پذیرش یک فشار زیادی همچون انجام کرایولیپولیز داشته باشد پس باید با احتیاط وانجام فقط یک شات کرایولیپولیز کارمان را شروع نمائیم تا پس از اینکه سلامتی کبد برایمان محرض شد آنوقت میتوانیم همانند افراد سالم به ادامه کار بپردازیم

درمورد مصرف داروهایی که بیماران بعلل مختلف دیگری درگیر آن هستند واین داروها مستقیماویا غیر مستقیم بر روی اعمال کبد تاثیر گذارهستند هم لازم میبینم تا در یکبحث جداگانه به آن بطور مفصل بپردازم

با آرزوی بهروزی برای همه شما سروران گرانقدر

دکتر کورش دهباشی