بیمارانی که مبتلا به بیماری پرکاری تیروئید هستند همانطور که مشخص است تمامی فعالیتهای متابولیسمیشان خارج از کنترول بوده ودر واقع بنوعی بیش فعالیتی دارند این افراد داراس سطوح بسیار بالایی از نظر هورمون تیروئید میباشند واز آنجایی که این هورمون تیروئید باعث افزایش سوخت و ساز در بدن میشود پس این سطوح بالای هورمون تیروئید به نحوی ایجاد یک سری فعل و انفعال متابولیکی میشود که در نتیجه باعث افزایش سوخت مواد غذایی در بدن افراد میشود وتولید وآزاد سازی ATPدر درون سلولها را تحریک میکند که در واقع یکی از این مواد انرژی زا در سلولها همین زنجیره چربیها میباشد که در نتیجه انجام کرایولیپولیز بوجود آمده اند ودر یکسری از افرادی که با زمینه پرکاری تیروئید والبته با چربیهای موضعی مراجعه نموده اند دیده شده که پس از انجام کرایولیپولیز سرعت تخلیه چربیها از نقاط کرایولیپولیز شده در قیاس با افرادی که این بیماری را نداشته اند وکرایولیپولیز انجام داده اند سرعت بسیار بالاتری را نشان داده اند که بصورت تجربی حاکی از این مطلب است که انجام کرایولیپولیز در افرادی که پرکاری تیروئید دارند نتیجه بهتری بدست می آید اما نکته حائز اهمیت این است که در افرادیکه پرکاری تیروئید دارند به جهت اینکه این افراد ریسک بالاتری را برای داشتن اسیدوز لاکتیک دارند پس باید انجام کرایولیپولیز را با صبر وشکیبایی بیشتری انجام دهیم یعنی اینکه درست است که سرعت ایجاد لاغری در اینگونه افراد بیشتر از افراد دیگر است اما میبایست که فواصل انجام کرایولیپولیز را در این بیماران بیشتر کنیم تا اینکه بتوانیم ریسک ایجاد اسیدوز لاکتیک را کاهش دهیم ونکته مهم دیگر این است که در این بیماران حتما باید سفارش اکید کنیم که مصرف زیاد مایعات را هیچگاه فراموش نکنند چون هرچه مصرف مایعات بیشتر شود ریسک ایجاد اسیدوز کمتر خواهد شد

البته توصیه های پزشکی دیگری نیز باید گفته شود که در مراجعات حضوری بطور مفصل اشاره خواهد شد

با آرزوی سلامتی وبهروزی برای شما عزیزان

دکتر کورش دهباشی