عنوان فوق قطعا به ذهن تمامی خوانندگان گرامی آشنا میباشد چون همانطور که متوجه شدید جمله فوق از جمله معروف هیچ ارزانی بی علت وهیچ گرانی بی حکمت نیست اقتباس گرفته شده است. عزیزان مسئله خدمات واقدامات پزشکی ازجمله اموری است که انسانهای عاقل هیچگاه کیفیت را فدای قیمت ارزان نمیکنند چون اگر فردی این اشتباه را در زندگیش مرتکب شود ممکن است تاوان سنگینی را بپردازد واولین اشتباه آخرین اشتباهش باشد شما قطعا خوب میدانید که اگر به مغازه طلا و جواهر فروشی بروید وقصد خرید جواهری نفیس را داشته باشید لاجرم باید هزینه ای در حد آن جنس مرغوب را بپردازید وبالعکس اگر یک جنس بدل خریداری نمایید مبلغ ناچیزی را پرداخت می نمایید وبه قول معروف هرچقدر که پول بدهی همانقدر آش میبری یعنی اینکه اگر کار خوب میخواهید لاجرم پول خوبی هم باید پرداخت نمایید با توجه به مقدمه ای که عرض کردم حالا توضیح این مطلب که چرا برخی از همکاران با قیمتهای بسیار پایینی کار کرایولیپولیز را ارائه میدهند خیلی مشکل نمیباشد یک کار کرایولیپولیز قوی وموثر که بتواند انتظارات بیماران چاق را براورده نماید واز طرف دیگر عوارض خاصی را هم برای بیمار رقم نزند یعنی همان اتفاقی که با دستگاه زلتیک ودر کشور آمریکا روی میدهد برای یک شکم وپهلوحدود ۱۲میلیون تومان به پول ایران هزینه خواهد داشت البته با توجه به قیمتهای کشور آمریکا وسطح درآمدی آن مردم .اما در کشور ما بامشخصات فرهنگی واقتصادی که در حال حاضر حاکم میباشد حدود قیمت یک مرتبه انجام کرایولیپولیز برای دوپهلوونیز چهار قسمت شکم حدود ۳میلیون تومان خواهد بود خوب این کار کرایولیپولیز که گفتیم در ایران باید ۳میلیون تومان هزینه داشته باشد چه مشخصاتی دارد ویا به گفته دیگر بیمار ایرانی که ۳میلیون تومان برای یک مرحله کرایولیپولیز پرداخت کرده است چه توقعی دارد

۱)به هیچ عنوان پوستش نباید فریز شود وسوخنگی پیدا کند

۲)حداقل تایمی که هرپروب روی هرقسمت بدنش قرار میگیرد نباید از۸۰دقیقه کمتر باشد

۳)حداقل کاهش ضخامت بافت چربی کرایولیپولیز شده نباید از ۴۰درصد کمتر باشد

۴)حداکثر زمانیکه بیمار باید تحمل کند تا نتایج فوق را مشاهده نماید نباید بیشتر از ۲ماه بطول انجامد (برای هرناحیه کرایولیپولیز شده)

اما در ایران ما چه میگذرد ؟متاسفانه اکثر همکاران من در جذب بیماران برای انجام کرایولیپولیز در یک رقابت ناسالم وکاملاغیر اخلاقی بجای ارائه کار بهتر ونتیجه بهتر برای بیمارانشان اقدام به کاهش شدید قیمتها نموده اند که این کاهش شدید قیمتها خودبخود باعث ضرروزیان بیشتر به بیماران میشودچون من ثابت خواهم کرد که همکارانیکه باقیمتهای بسیار پایین اقدام به کرایولیپولیز می نمایند در حقیقت کیفیت کرایولیپولیز  را فدای کاهش قیمت کرده تا بتوانند بیماران بیشتری را جذب نمایند ودراین جدال جذب مشتری درحقیقت سلامتی وپول مشتری را هدف قرارداده ودرنهایت باعث ازبین رفتن اعتبار وجایگاه کرایولیپولیز دراذهان عمومی مردم میشوندحتما با کمی جستجودر سایتهای تخفیف در اینترنت براحتی میتوانید با این گونه مراکز تبلیغی وارائه دهنده انواع واقسام تخفیفات به اشکال مختلف برخورد نمائید که من بعنوان یک طبیب واقعا از صمیم قلبم هم خجالت زده میشوم وهم آزرده خاطر چون به نظرمن اینگونه روشها برای جمع آوری مشتری اصلا مفید نبوده وبغیر از اینکه شخصیت اجتماعی ما پزشکان را خراب میکند باعث تمسخر دیگر صنوف هم خواهد شد واما اینگونه ارزان فروشیها چه مضراتی برای بیماران دارد

اولا کارکرایولیپولیزی که قرار بود برای یک  شکم وپهلو۳میلیون تومان هزینه داشته باشد وازطرفی هم اثرات تعریف شده ای را داشته باشد با قیمتهای مخفف که قبلا اشاره شد به حدود ۹۰۰هزار تومان کاهش پیدا کرده وچون انجام کرایولیپولیز با این قیمت برای یک پزشک مقرون به صرفه نیست پس علی القاعده لازم است که تغییراتی روی پارامترهای کرایولیپولیز توسط پزشک داده شودپس اولین کاری که انجام میشود به قرار ذیل است

۱)استفاده از پدهای آنتی فریز چینی بجای آمریکایی که همین جابجایی کیفیت است که باعث ایجاد فریز وسوختگی پوست بیماران می شودچون همانطور که گفتم پدهای آنتی فریز آمریکایی اصلا فریز نمیشود ولی نوع چینی متاسفانه باعث فریز پوست وسپس سوختگیهای بسیار شدید و عمقی شده که گاها بیماران را تا مرز تقبل جراحی پلاستیک شکم هم میشود

۲)کاهش  مدت زمان قرار گیری پروب روی بدن بیماران از۱۰۰دقیقه به ۴۵دقیقه

۳)کاهش دادن شدت درجه برودت ازمنفی۱۰الی  مثبت۱=علتش هم این است چون پدهای آنتی فریز چینی توانایی حفاظت پوست بیماران را در دمای منفی ندارد پس به اجبار دمای منفی دستگاه کرایولیپولیز با دمای مثبت عوض میشود

۴)کاهش دادن قدرت مکش دستگاه کرایولیپولیز از ۸۰کیلوپاسکال به حدود ۳۰الی۴۰کیلوپاسکال چون در این حالت طول عمر موتور دستگاه کرایولیپولیز طولانیتر خواهدشد

۵)کوتاه کردن زمان حدفاصل نواحی از بدن که قرار است کرایولیپولیز انجام شود چون در حالت نرمال بایدحدود یک ماه فاصله بین نواحی مختلف باشد ولی در حالت ارائه تخفیفات این زمان به دوروز تبدیل شده تا پزشکان بتوانند تعداد بیماران بیشتری را کرایولیپولیز نمایند

وتغییرات دیگری که فعلا در این زمان محدود قادر به ارائه نیستم

نتیجه این گونه رفتارها توسط همکاران چه میتواند باشد ؟

جواب=۱)عدم جوابدهی بدن بیماران کرایولیپولیز شده به کرایولیپولیز

۲)از بین رفتن پول بیماران

۳)آسیب به سلامتی جسم وجان بیماران کرایولیپولیز شده

۴)از بین رفتن اعتماد بیماران وجامعه به کرایولیپولیز

پس در انتهای این بحث یکبار دیگر آن جمله ابتدایی را دوباره مطرح میکنم که هیچ کرایولیپولیز ارزانی بی علت وهیچ کرایولیپولیز گرانی بی حکمت نیست چون همانطور که چگونگی انجام یک کرایولیپولیز واقعی را شرح دادم واینکه زمان هر پروب چقدر باید باشد پدهای آنتی فریز اصلی آمریکایی چگونه میتواند از پوست محافظت کند وسایر موارد لازم که میتواند باعث انجام یک کرایولیپولیز موثر شود را در نظر آورید که افرادی که دنبال اخذ یک کار کرایولیپولیز با الگوی زلتیک آمریکا میباشند وهمچنین در کنار انجام کرایولیپولیز انتظار حفظ سلامتی بدنشان راهم دارند پس طبیعی است که باید هزینه ای در خور مطالباتشان را هم بپردازند تا هم سلامت جسم وجانشان در خطر نیفتد وهم نتیجه دلخواهشان را از کرایولیپولیز ببرند

در انتها از تمامی دوستان محترم خواهش میکنم بیاییم از این به بعد تصمیم بگیریم که در مورد مسائل پزشکی هیچگاه به خاطر قیمت پایین جانمان را به خطر نیندازیم  از پزشک نخواهیم که به ما تخفیف دهد بلکه از ایشان بخواهیم که به ما کار عالی تحویل دهد

با سپاس فراوان از همراهی شما

دکتر کورش دهباشی