همانطورکه پیشتر در مورد خصوصیات پدهای آنتی فریز کرایولیپولیز ساخت آمریکا توضیح داده بودم واینکه این نمونه پدها قابلیت استفاده در زمانهای طولانی را دارند خوشبختانه در نهایت وارد ایران شد بنابراین تمامی همکاران گرامیم که بعلت احتمال سوختگی در اثر استفاده از پدهای چینی جرات استفاده بیش از زمانهای حدود ۴۵ دقیقه را نداشتند وهمین امر باعث میشد که اکثر بیمارانشان نتوانند جواب مثبتی دریافت کنند از این به بعد با خریداری این پدها میتوانند بدون هیچ خطری در زمانهای طولانی از انجام کرایولیپولیز جوابهای راضی کننده ای را بگیرند لازم به ذکر است این ژلهای آمریکایی میتوانند زمان کرایولیپولیز را براحتی تا ۱۲۰دقیقه پوشش دهند ونکته بسیار مهم اینست که تمامی دستگاههای کرایولیپولیز در ایران از هر کمپانی که باشند میتوانند براحتی از این پدهای آمریکایی استفاده نمایند ودرضمن پزشکانی که  تمایل به تهیه اینگونه پدهارا دارند میتوانند با شماره های معرفی شده در این سایت تماس حاصل نمایند

دکتر کورش دهباشی