فصد کردن چیست ؟
فصد یک واژه عربی است فصد به معنی خونگیری میباشد که البته این مفهوم صرفا برای خونگیری از طریق عروق سیاهرگی بکار برده میشود فصد کردن کاملا با حجامت کردن تفاوت ریشه ای دارد بنابراین فصد یک روش کاملا متفاوت با حجامت میباشد و در نتیجه اهداف درمانی متمایزی نیز با حجامت خواهد داشت .
چگونگی انجام یک فصد =
زمانیکه یک طبیب برای درمان بیمارش فصد کردن را تجویز میکند قطعا باید نوع رگ را نیز مشخص نماید مثلا باید بگوید از فلان رگ دست راست مقدار مشخصی خون گرفته شود تا کسی که میخواهد این فصد را برای بیمار انجام دهد کاملا مطلع باشد که این فصد را چگونه و از کدام رگ بیمار باید انجام دهد .چون تفاوت بسیار بزرگی بین عروق مختلف بدن وجود دارد وفصد هر رگی میتواند پاسخ های متفاوتی رابرای بیمار ایجاد نماید بعنوان مثال اگر فردی ناراحتی قلبی دارد پس قاعدتا باید فصد را از دست چپ او انجام دهند و اگر فرد دیگری بیماری کبدی دارد پس باید فصد دست راست را برایش انجام دهند .
شاید کسی برایش این سوال پیش بیاید که آیا بین فصد سنتی و خونگیری طب جدید که توسط یک سوزن انجام میشود تفاوتی وجود دارد ؟ که باید در پاسخش بگوییم که تفاوت این دو روش بسیار زیاد میباشد واصلا قابل قیاس با یکدیگر نیستند .در روش طب جدید اصلا برای یک پزشک مهم نیست که این خونگیری از کدام رگ بیمار انجام میشود وبا سوزن شماره چند انجام میشود چون صرفا هدفشان خارج کردن مقدار مشخصی خون از بیمار میباشد اما در طب سنتی انتخاب نوع رگ بسیار حائض اهمیت میباشد چون همانطوری که عرض کردم این نوع رگ است که برای بیمار درمان را به ارمغان می آورد ودر بسیاری از موارد در طب سنتی مشاهده شده که اگر حکیم نتواند رگ اصلی را بزند به هیچ عنوان تاثیر درمانی را مشاهده نخواهد کرد .
پس از تجویز فصد و تعیین رگ خاصی که باید بر رویش فصد انجام شود بیمار بر روی تخت قرار میگیرد وبا انجام مانوری خاص دقیقا محل تیغ زدن را مشخص کرده وسپس اقدام به استریل کردن محل تیغ زدن میکنند وسپس محل رگ را ابتدا باید با داروی بی حسی کاملا بی حس کرده وپس از بی حس شدن بالای رگ را با فشاری خاص بسته تا خون در رگ مورد نظر تجمع پیدا کند وسپس اقدام به سوراخ کردن رگ کرد که در این
لحظه خاص اگر موارد فوق بدرستی انجام شده باشد باید خون بسمت خارج با جهش زیاد حرکت کند که البته باید این خون درون محفظه ای از پلاستیک که قبل از تیغ زدن آماده شده است ریخته شود تا از آلوده شدن محیط پرهیز گردد .پس از اینکه به مقدار مشخصی خون از بیمار گرفته شد ابتدا باید بالای رگ بیمار را که قبل از تیغ زدن بسته بودیم را باز کنیم تا فشار تخلیه خون به صفر برسد وحرکت خروجی خون متوقف گردد سپس با رعایت اصول کامل بهداشتی اقدام به پانسمان رگ کرده وبیمار را مرخص میکنیم .
در این چند سطر فوق خیلی مختصر پیرامون فصد کردن توضیحاتی داده شد در مباحث بعدی بشکل کاملتر پیرامون فصد صحبت خواهم کرد .