همانطور که قبلا پیش بینی کرده بودم تعداد بسیار زیادی از همکاران گرامیم که از چند سال پیش اقدام به خرید دستگاه کرایولیپولیز کرده اند بعلت عدم لاغری بیمارانشان مجبور به ترک کار کرایولیپولیز شده اند چون این روش برای لاغری بیمارانشان کارایی نداشته یا اینکه دستگاههایی را که خریده بودند توانایی انجام لاغری را نداشته است که این معضل بسیار بزرگ کم کم دارد گریبان تمامی پزشکان را در ایران میفشارد چون کسانیکه اخیرا اقدام به خرید دستگاه کرایولیپولیز میکنند متاسفانه بدون مشورت با پزشکان قدیمیتر که در این رشته تجربه کافی را دارند به دام شرکتهای وارد کننده می افتندومجبور به خرید دستگاه کرایولیپولیز شده وبعلت غیرموثر بودن دستگاه دچار ضرروزیان فراوان میشوند وپس از مدتی متوجه بلایی که سرشان آمده شده وناچارا اقدام به عودت دستگاه به شرکتها میشوند ولی فراموش میکنند که تبلیغاتشان را از روی سایتشان بردارند ومن نوعی وقتی در گوگل دنبال همکاران کرایولیپولیز میگردم بعد از تماس متوجه میشوم که آقایا خانم دکتر چندسالی است که کار کرایولیپولیز را کنار گذاشته اندوپس از صحبت کردن ومعرفی خودم همکارانم شروع به گفتن حقایق ودردهایی را که طی این مدت گذشته تحمل کرده اند میکنند واعتراف میکنند که دستگاهی را که از فلان شرکت خریداری کرده اند نتوانسته است که انتظارات ایشان را برآورده نماید ونهایتا مجبور به ترک کار کرایولیپولیز شده اند به این گونه همکاران باید عرض کنم که از آنجایی که چندین فاکتور برای رسیدن به موفقیت لازم داشته اید ومتاسفانه نتوانسته اید همه آنهارا یکجا جمع کنید باعث شکست شما شده است که یکی از این فاکتورها داشتن پدهای آنتی فریز زلتیک بوده است که متاسفانه تاکنون در ایران وجود نداشته است تا پزشکان بتوانند برای کرایولیپولیز در زمانهای بالای ۷۰دقیقه استفاده کنند چون یکی از رموز موفقیت در کار کرایولیپولیز کار کردن در زمانهای بالای ۷۰دقیقه میباشد که بعلت نبود پدهای زلتیک تاکنون پزشکان از پدهای چینی و بکو استفاده میکردند که این امر باعث سوختگی پوستی میشده است ولی از این به بعد همه همکاران میتوانند برای بهبود نتیجه کار کرایولیپولیزشان از پدهای زلتیک استفاده نمایند بنابراین بجای ناامید شدن بهتر است که حتما با این جانب تماس حاصل نمایید تا بتوانم توضیحات کاملی را برای بهبود کیفیت کار و اخذ نتایج بهتر دراختیارشان قرار دهم

با سپاس فراوان از وقتی که برای مطالعه مطالب بنده گذاشتید

دکتر کورش دهباشی