حکیم در طب سنتی در واقع همان پزشک در طب جدید میباشد اما یک تفاوت بزرگ بین این دو وجود دارد حکیم علت العلل تمامی بیماریها را اختلال در سطح تعادل بین اخلاط ومزاجها میداند چون حکیم سلامتی بدن را در ایجاد تعادل بین چهار خلط تشکیل دهنده بدن دانسته و هرگونه زیادو کم شدن هرکدام از این اخلاط چهارگانه را سبب بیماری میداند پس یک حکیم دانا در قدم اول برخورد با بیماری در جهت کشف این اختلال میگردد وبعد از اینکه به تشخیص اولیه نوع اختلال در خلط غالب رسید عموما بدون اینکه بیمارش از شکایت بیماریش سخن بگوید قادر خواهد بود تا تمامی مشکلاتی را که بیمار تا آن روز با آنها سرو کله زده است را پیشگویی کند که معمولا در اینچنین مواردی بیماران را به تعجب وا میدارد که چگونه ممکن است که حکیم بدون اعتراف بیمار به مشکلاتش از قبل بداند که او برای چه دردی به نزد حکیم رفته است بعنوان نمونه باید عرض کنم که بیمارانیکه بعلت افزایش خلط صفرا دچار بیماری شده اند و به نزد حکیم می روند به محض ورود حکیم در نگاه اول تشخیص میدهد که بیمار دچار غلبه صفرا شده است پس قاعدتا دچار یکسری علایم شایع میباشد بعنوان مثال در این گونه موارد در اثر غلبه صفرا بیمار دچار حالات عصبی و پرخاشگری – تحریک پذیری – التهاب کبدی – اختلال در عملکرد گوارشی – تلخی طعم دهان و استشمام بوی بد – احتمالا در موارد پیشرفته تمایل رنگ پوست به زردی – افزایش حرارت بدن – داشتن نبض شریانی تند – افزایش ریتم قلبی – دیدن  خوابهای آشفته و آتشین – خشکی مزاج – و یکسری علایم دیگر
پس یک حکیم با دانستن علم و اشراف کافی و جامع بر روی مبحث مزاجها قادر خواهد بود تا علت بیماری فرد مراجعه کننده را از ابتدا کشف کرده و در جهت درمان وی اقدامات لازم را انجام دهد حال آنکه در طب جدید پزشک محترم از آنجایی که علم و آگاهی نسبت به اخلاط ندارد لذا بیماران حتما باید برای کمک به تشخیص بیماریشان توسط پزشک لب به سخن باز کنند و شکایتهایشان را بازگو نمایند تا پزشکشان ابتدا بفهمد که بیمار برای چه درد و مشکلی نزد ایشان مراجعه نموده است وبعد از بازگو کردن مشکل توسط بیمار پزشک برای رسیدن به تشخیص معمولا از ابزارهایی که در اختیار دارد از قبیل اقدامات پاراکلینیکی مثل انواع عکسهای گرافی – سی تی اسکن – ام آر آی – انواع تستهای آزمایشگاهی وپاتولوژی و میکروبیولوژی و…کمک بگیرد تا بتواند به یک تشخیص اولیه برسد لذا برای افتراق دادن حکیم و پزشک تا همین جا به این مطالب اکتفا کرده و در مباحث بعدی بشکل ریزتری به این موضوع اخلاط و مزاجها میپردازیم .
مولف = دکتر کورش دهباشی
تاریخ نگارش =بیستم آبان ماه یکهزاروسیصدونودوچهار هجری شمسی