محل انجام این حجامت در خلف ستون فقرات گردنی میباشد این حجامت در اطفال بیشتر جهت افزایش قدرت حافظه کاربرد دارد اما در بزرگسالان بندرت اتفاق می افتد که حکیم برای بیمارش تجویز کند اما در مواردی نیز جایز است مثلا در بیمارانی که دچار دردهای ستون فقرات گردنی میباشند خشکی مفاصل مهره های گردنی ودیسک ستون فقرات گردنی گاها مبتلایان به دردهای عصبی تیرکشنده به مسیر بازوها وساعدها .اما در اکثر موارد حکما خیلی تمایلی به تجویز این نوع حجامت در بزرگسالان از خود نشان نمیدهند چون در کتب طب سنتی به عارضه کاهش بهره هوشی در کسانی که اقدام به انجام حجامت خلف گردن میکنند اشاراتی شده است اما خود من شخصا تا کنون همچین عارضه ای را مشاهده نکرده ام .