نام دیگر این حجامت حجامت ساکرال میباشد .محل این حجامت در پشت لگن میباشد حجامت چاربند در بیماریهای کمردرد – دیسک ستون فقرات کمری –دردهای سیاتیکی – پوکی استخوان در مهره های ستون فقرات لگنی – اختلالات جنسی در هردوجنس – اختلالات هورمونهای زنانه – درمان کوتاهی قد – درمان آبسه ها و کورکهای چرکی موضعی – تورم خوش خیم پروستات وچند مورد دیگر که ذکر عناوین آنها در این مختصر نمیگنجد.