حجامت موضعی چیست؟

این حجامت همانطور که از وجه تسمیه آن برمی آید، محل و مکان خاصی برایش تعریف نشده است. اصولا هر نقطه ای از بدن که حجامت تعریف شده خاصی را نداشته باشد و نیاز به انجام حجامت داشته باشد را می‌توان با رعایت نکات اصولی حجامت انجام  داد.

بعنوان مثال در طب سنتی حجامتی بنام حجامت باسن تعریف نشده است. پس اگر بر روی نواحی باسن یک  فرد کورک چرکی بوجود آمده باشد، به حجامت آن ناحیه حجامت موضعی گفته می‌شود. نکته خیلی مهم در انجام حجامتهای موضعی همان نکته همیشگی در رعایت تیغ زدن بر اساس خطوط فرضی بدن می‌باشد.

چون تمام نقاط فرضی بدن انسان قابل حفظ کردن نمی‌باشد، در مواقعی که قصد دارید در یک ناحیه جدیدی از بدن فردی حجامت موضعی انجام بدهید، حتماً قبل از شروع یکبار خطوط فرضی ناحیه مذبور را از روی نقشه خطوط مطالعه نمایید .