مکان این نوع حجامت همانطور که از نامش پیداست در ناحیه زیر فک ماندیبول انجام میگردد واز آنجایی که گستره لیوان گذاری در این محدوده بسیار اندک میباشد پس قاعدتا باید از لیوانهای سایز کوچک استفاده گردد .
۱)آکنه های ناحیه تحتانی صورت
معمولا برخی از مراجعین در قسمت پایین صورت در منطقه فک ماندیبول دچار آکنه های متععدی میشوند که برای کمک به درمان این نوع از بیماران باید حجامت را در این نقطه انجام دهیم که نکته حائز اهمیت این است که برای اقدام به انجام این حجامت فرد حجام باید تجربه بسیار بالایی را داشته باشد تا برای بیمار مشکل مضاعفی را ایجاد نکند چون همانطور که میدانیم پوست انسانها در نقاط مختلف بدن از ضخامتهای متفاوتی برخوردار میباشد واتفاقا در این ناحیه یعنی صورت و گردن از ظرافت بسیار حساسی برخوردار میباشد وبنابراین برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خط اسکار جراحی و زشت شدن پوست بیمار باید تیغهای حجامت را اولا بسیار ریز و سطحی زد و دوما باید حتما در راستای  خطوط فرضی پوست زده شود چون اگر فرد حجام خطوط فرضی پوست بدن را بشناسد میتواند حجامتی انجام دهد که نتوان بعد از چند روز اثری از تیغها را بر سطح پوست بیمار یافت .
۲)سنگ های بزاقی
این بیماری در واقع تشکیل توده های سنگی در غدد بزاقی انسان است که میتواند در داخل غدد بماند ویا در مجاری ریز غدد قرار بگیرد که در هر صورت برای بیماران دردهای  شدید موضعی ایجاد میکنند ومعمولا این دردها هنگام غذا خوردن شروع شده و گاها تا چند ساعت ادامه می یابند ونکته جالبتر اینست که با خوردن غذاهای ترشیجات پروسه درد تقویت میشود.در مواردی که سنگ بزاقی در انتهای مجاری قرار گرفته باشند را میتوانیم با جلسات مکرر حجامت وبادکش باعث اتساع مجاری شویم وبا ماساژ درمانی مرتب و روزانه به دفع سنگها کمک نماییم .

۳)بیماری پیوره در لثه ها
همانطور که در مبحث حجامت آلرژی پیرامون این بیماری توضیح دادم در این جا هم لازم است تا به یک روش درمانی دیگر نیز بپردازم که انجام همین حجامت تحت فکی میباشد که صد البته این درمان اخیر مخصوص پیوره در لثه های موجود در فک تحتانی میباشد .البته همانطور که پیشتر هم اشاره کردم از نعمت زالودرمانی هم نباید گذشت.
۴)آفت های دهانی در محدوده فک تحتانی
حجامت تحت فک تحتانی در این مورد نیز کاربردهای فراوانی دارد .
۵)تیرگی رنگ پوست صورت
در بیمارانی که دچار غلبه سودا در ناحیه سرو صورت شده اند معمولا دچار تیرگی رنگ پوست صورت نیز هستند وگاها دچار لکهای تیره رنگ نیز شده اند .در این موارد با انجام حجامت تحت فک تحتانی میتوانیم سودا را کم کرده وباعث شفافیت رنگ پوست صورت بشویم .