همانطور که میدانید چربیهای فریز شده پس از تجزیه شدن درکبد باید از طریق مدفوع از بدن فرد خارج شوند پس نتیجه آن میشود که از خوردن غذاها ونیز داروهایی که منجربه ایجاد نفخ های شکمی ویبوست مزاج میشود بشدت پرهیز شود چون اینگونه مواد خورده شده باعث اختلال شدید در اجابت مزاج بیماران شده ودرنتیجه زمان ترانزیت مواد مدفوعی را از ۴۸ساعت به چندین روز میرساند که این امر باعث ایجاد مسئله ناخوشایندی میشود تحت عنوان افزایش بازجذب مواد غذایی والبته قابل جذب در روده های بیماران که چون یکی از این موادی که در دستگاه گوارش فرد به وفور یافت میشود همین اسید چرب وگلیسرول میباشد که در اثر تجزیه چربیهای فریز شده در کبد بیماران وارد سیستم گوارشی فرد شده است پس در اثر وارد آمدن یبوست به دستگاه گوارش بیماران درحقیقت روده ها این زمان کافی را دارند تا دوباره این چربیهای فریز شده را بازجذب نمایند وبیماران با این شکایت مراجعه میکنند که چرا لاغری موضعی پیدا کردند ولی وزن ایشان کم نشده است پس با کمی اندیشه پیرامون این مسئله پی میبریم که چربیهای فریز شده از بدن فرد خارج نشده اند بلکه از نقطه ای از بدن فرد به نقطه ای دیگر نقل مکان کرده اند که اتفاقا این اتفاق ناخوشایندی میتواند باشد چون در اثر این رویداد فرم بدن بیماران کلا به هم میریزد چون با این وضعیت تقارن بدن از دست رفته است مثلا بیماری مراجعه کرده برای لاغری پهلوها وبدنبال کرایولیپولیز پهلویش بخوبی لاغر شده ولی بعد از کرایولیپولیز باسنش بشدت بزرگ شده است که با کمی فکر کردن میتوانیم علتش را پیدا کنیم پس در انتها باید به بیماران تذکر جدی بدهیم که از خوردن غذاها وداروهایی که باعث ایجاد یبوست میشوند به شدت پرهیز نمایند به امید موفقیت همه شما عزیزانم