بعداز انجام کرایولیپولیز مراجعین محترم باید بدانند که از ۴۸ساعت بعد نوبت به تخلیه چربیها از بافت کرایولیپولیز شده فرا میرسد از این لحظه به بعد نوبت همکاری صمیمانه مراجعین میباشد چون پروسه تخلیه چربیها تماما وظیفه ذاتی بدن فرد می باشد پس در این مرحله هرچقدر که تلاش افراد در جهت تسهیل این فرایند بیشتر باشد نتیجه کار کرایولیپولیز هم زیباتر ورضایتمند تر خواهد شد واما این همکاری ها چه میتوانند باشند ؟

۱)نوشیدن آب فراوان= چون همانطور که در مباحث قبلی اشاره شد تخلیه چربیها از مواضع کرایولیپولیز شده توسط عروق لنفاوی میباشد واز آنجایی که این عروق لنفاوی فاقد فشار میباشند پس مصرف مایعات و آب فراوان میتواند فشار را در این عروق بالاتر برده وباعث افزایش سرعت تخلیه چریها شود پس نتیجتا در افرادی که کرایولیپولیز انجام میدهند هرگونه کم آبی بدن میتواند باعث اختلال شدید در این پروسه شوند ودر این رابطه باید عرض کنم که مصرف هرگونه داروهایی که باعث کم آبی بدن افراد شوند نیز منع مصرف جدی دارد مثال این داروها همان دیورتیکها یا ادرار آورها هستند که باعث میشوند مقدار ادرار زیاد شده ودفع آب از بدن باعث کاهش فشار جریان لنفاوی میشود

۲)انجام ورزشهای هوازی =چون هرگونه تحرکی شبه ورزش میتواند جریان لنفاوی را در عروق نواحی کرایولیپولیز شده را افزایش دهد پس فعالیتهایی از قبیل راه پیمایی هر روزه /دویدن منظم/وسایر ورزشهای پرتحرک میتوانند به این هدف کمکهای شایانی نمایند

۳)افزایش فشار های موضعی در مکانهایی که تحت عمل کرایولیپولیز قرار گرفته اند چرا؟ چون ایجاد فشار در موضع کرایولیپولیز شده در حقیقت باعث افزایش فشار لنفاوی میشود

سوال از چه طریقی میتوانیم این فشار موضعی را بالاتر ببریم ؟انجام حرکات ورزشی محدود به نواحی کرایولیپولیز شده مثلا اگر کسی ناحیه شکمش را کرایولیپولیز کرده است از ۴۸ساعت بعد اقدام به انجام دراز ونشست کند که این امرهم باعث تخلیه بهتر چربیها شده وهم باعث میشود تا در آن موضع لیفت پوست شکم قشنگتر شود ویا اگر فردی در ناحیه بازوها اقدام به انجام کرایولیپولیز کرده است از ۴۸ساعت بعد باید حرکت دمبل زدن را تکرار روزانه کند تا چربیها خیلی سریعتر تخلیه شوند

۴)پوشیدن گن های موضعی در نواحی کرایولیپولیز شده چون استفاده از گن دقیقا همان کاری را میکند که ما انتظار داریم یعنی هم فشار مثبت را در آن ناحیه بالاتر میبرد وهم لیفت زیبایی را ایجاد میکند

در انتها برای شما عزیزانم آرزوی بهروزی و طول عمر دارم

دکتر کورش دهباشی