درابتدا برای روشن شدن مطلب باید بحث خصوصیات بدن انسان ونوع مزاج وطبایع را کمی شرح دهم تا فهم تاثیرات مواد غذایی آسانتر شود

همانطور که مشخص است هر انسانی دارای ویژگی خاصی بوده ورفتارهای اختصاصی دارد در افراد نرمال بعد از مصرف مواد غذایی بین ۲۴ تا۴۸ ساعت زمان میبرد تا این مواد خورده شده بصورت مدفوع از بدنش خارج گردد ولی این رویه رفتاری بطور دقیق در هرفردی با فرد دیگری تفاوتهای چشمگیری دارد ومیتواند این زمان ترانزیت روده ای از چند ساعت تا چندین روز بطول انجامد پس این تغییرات به چه علت وجود دارد چرا با خوردن یک خوراکی ثابت تاثیرات متفاوتی بروز میکند همه این رفتارها بستگی مستقیم دارد به مزاج وطبیعت ذاتی هرفرد .از طرف دیگر تمامی غذاها وخوراکیها نیز دارای مزاجهای متفاوتی هستند پس میتوانند در افراد مختلف با طبایع متفاوت تاثیرات متفاوتی را رقم بزنند .در ذیل به تفکیک مزاجها وطبایع را نام میبرم

انواع مزاجها =

۱)گرم و خشک=صفراوی

۲)گرم و تر=دموی

۳)سرد و خشک=سوداوی

۴)سرد و تر=بلغمی

خصوصیات مزاج صفراوی=این افراد دارای طبع گرم وخشک  هستند یعنی اینکه حرارت بدن بالایی دارند وهمچنین از نظر گوارشی دارای یبوست هستند معمولا ظاهر این افراد رنگ زردی دارند پوست خشکی دارند عصبی هستند تند مزاج .ضربان نبض بالا لاغر اندام .وخصوصیات بسیار زیاد دیگری که فعلا در رابطه با مقوله ما نمیگنجند ولی اگر بعدا فرصت شود در این رابطه به تفصیل صحبت خواهم کرد

خصوصیات افراد دموی=این افراد یا این مزاج دارای حرارت بالا ونبضهای پر وقوی ترانزیت روده ای بالا ودر نتیجه دفع روده ایی نرمالی هستند فعالیت بدنی پرکار و پرنشاطی دارند خستگی ناپذیرند پوستهای براق وخوب وشادابی دارند معمولا چهره های قرمز رنگی دارند واصولا آدمهای نرمال وسالمی میباشند

خصوصیات سوداوی ها=دمای بدنشان معمولا سرد است پوست خشکی دارند تنبل وکم تحرک هستند ولی نه خیلی زیاد رنگ پوستشان تیره است ودارای لکهای تیره رنگ در ظاهر هستند ترانزیت روده ای خیلی طولانی است ویبوستهای بسیار شدیدی دارند که معمولا بیمار را راهی بیمارستان و اورژانس میکند

خصوصیات افراد بلغمی=این افراد دارای مزاج سرد و تر هستند تعریق سرد زیادی دارند دمای بدنشان سرد است معمولا چاق هستند خیلی کم تحرکند نفخ های شدید و دائمی در نواحی معده و روده دارند بعد از خوردن اندکی غذا دچار احساس پری سر شکم میشوند

حال بعد از توضیحات مختصر پیرامون طبایع باید در مورد خصوصیات غذاها هم شرح مختصری بدهیم تا بتوانیم به اصل موضوع بپردازیم

همانطور که در ابتدا گفتیم مواد غذایی و تمامی خوراکیها دارای مزاج وطبع مخصوص به خودشان هستند که اگر بیماران در انتخاب خوراکیها اشتباه کنند دچار عوارض خاصی خواهند شد بطور مثال فردی که از نظر مزاج شناسی دارای طبع سوداوی میباشد اگر از خوراکیهایی با طبع سرد استفاده کند قطعا دچار یبوست شدید میشود

نتیجه گیری از بحث بالادچیست؟

در افرادی که تحت عمل کرایولیپولیز قرار گرفته اند از آنجایی که چربیهای فریز شده تماما از طریق مدفوع دفع میشوند پس بیمار باید کاری کند که این دفع چربیها سرعت بیشتری را داشته باشد تا در بدست آمدن نتیجه لاغری تعجیل بیشتری حاصل شده باشد واز خوردن خوراکیهایی که باعث یبوست و نفخ شدید میشوند بشدت پرهیز نماید بعلت اینکه بحث طولانی نشود در متون بعدی به صورت مفصلتری به خوراکیهایی که ایجاد یبوست ونفخ شدید میکنند میپردازیم تا بیماران گرامی از خوردن آنها پرهیز نمایند

با آرزوی شادکامی برای شما عزیزانم

دکتر کورش دهباشی