همانطور که در مباحث پیشین به اختصار اشاره شد برای انجام کرایولیپولیز وحصول نتیجه حداکثری باید براساس یک اصول مشخص وعلمی رفتار کنیم تا بتوانیم نتایج راضی کننده ای را اخذ نمائیم ازآنجایی که کبد نقش اساسی ومهمی را در کرایولیپولیز بازی میکند پس برای اینکه بدانیم با هر بیمارچگونه باید رفتار کنیم واصولا جلسات انجام کرایولیپولیز را به فواصل چند روزه تقسیم بندی نمائیم در ابتدا باید از وضعیت سلامتی کبد مطلع شده تا بتوانیم طوری برنامه ریزی کنیم که بهترین راندمان کاری را از کرایولیپولیز داشته باشیم پس اگر یک سونوگرافی از بیماران داشته باشیم میتوانیم تقریبا بطور ۹۹درصد یقیین بدانیم که با فرمولی که بکار میبریم میتوانیم نتایج رضایت بخشی را داشته باشیم متاسفانه در شرایط فعلی در تمام مراکزی که در حال انجام کرایولیپولیز هستند به علت اینکه این علم بتازگی وارد ایران شده است ووزارت محترم بهداشت هم تا کنون هیچگونه دستورالعملی در این باره برایراهنمایی پزشکان صادر نکرده است تقریبا میتوانم بگویم که تمام پزشکان وهمکاران گرامیم باکمال تاسف  بدون داشتن یک فرمول خاص وتجربه علمی لازم برای تمام مراجعینشان با یک رویه غلط کرایولیپولیز غیر علمی انجام میدهند وبه همین علت هم در اکثر موارد بیمارانشان ناراضی از انجام کرایولیپولیز هستند واین قضیه مرا وادار کرد تا تجربیاتم را بدون هیچ گونه چشمداشتی در اختیار همکاران عزیزم قرار دهم تا ایشان هم بتوانند از این فرمول موثر برای کرایولیپولیز استفاده بهینه نمایند

من با انجام هزاران مرتبه کرایولیپولیز بر روی هزاران نفر با شرایط متفاوت توانستم به فرمول ذیل دسترسی پیدا کنم وسپس با عملکرد بر اساس این فرمول توانستم نتایج بسیار راضی کننده ای از کرایولیپولیز بگیرم وامیدوارم که ارائه این مطلب علمی بتواند راهگشای تمام همکاران گرامیم باشد

فرمول انجام کرایولیپولیز ورعایت فواصل زمانی بین نقاط مختلف بدن =

۱)کبد کاملا سالم =

الف)افرادی که کالیپر چربی تا۳۰میلیمتر دارند=در این افراد میتوانیم در جلسه اول کرایولیپولیز در دونقطه از بدن مثلا پهلوها را انجام دهیم سپس به بیماران میگوییم که دوهفته بعد جهت مشاوره مراجعه نمایند اگر در جلسه مشاوره بعدی یعنی ۱۴روزپس از انجام کرایولیپولیز پهلوها کاهش سایز واضحی داشت در همان جلسه میتوانیم برای دوپروب دیگر از جایی مثلا قسمت زیرین شکم بیمار کرایولیپولیز انجام شود وباز هم به بیمار وقت ویزیت بعدی تعیین میشود البته برای دوهفته بعد تا هم روند کاهش سایز پهلوها مشاهده شود وهم نتیجه تاثیر کرایولیپولیز زیر شکم بیمار بررسی شود این روند برای حدود دوماه تکرار میشود واگر پس از پایان دوماه نتیجه شکم و پهلوها کاملا رضایت بخش بود میتوانیم روند کرایولیپولیز را برای پهلوها وشکم خاتمه یافته تلقی کنیم ولی اگر پس از پایان دوماه بافت چربی این دوناحیه یعنی پهلوها وشکم کاملا تخلیه نشده بود باید دوره دوم انجام کرایولیپولیز را برای بیمار استارت بزنیم که دوره دوم هم عینن مثل دوره اول اجرا خواهد شد

ب)افرادی که کالیپر چربی از ۳۰الی۶۰میلیمتر دارند=در این افراد در جلسه مقدماتی ابتداباید دوقسمت از بدن مثلا پهلوها را کرایولیپولیز کرده وبه بیمار بگوییم که دوهفته دیگر برای ویزیت بیاید اگر در جلسه بعدی کاهش سایز عالی بود برای دوقسمت دیگر تاریخ دوهفته بعد را تنظیم کرده تا کرایولیپولیز انجام شود البته مثل مورد بالا مثلا زیر شکم را انجام میدهیم وسپس دوهفته بعد از بیمار میخواهیم که برای ویزیت بیاید اگر در ویزیت سوم که بیمار مراجعه میکند کاهش ضخامت چربی پهلوها عالی باشد وکاهش بافت چربی زیر شکم هم عالی بود باز هم میتوانیم باور داشته باشیم که کار کرایولیپولیز خوب پیش رفته است ولی اگر در همان جلسه متوجه شویم که کاهش سایز پهلوها عالی بوده ولی در ناحیه زیر شکم رضایت بخش نیست آنوقت دواحتمال مطرح میباشد ۱)احتمال دارد که با اضافه کردن ناحیه زیر شکمی باعث وارد آمدن فشار به کبد شده که در نتیجه باعث افت سرعت لاغری شده است که در این موارد باید هم اقدامات لازم انجام شود وهم برای ادامه کار کرایولیپولیز با احتیاط بیشتری بکار بگیریم ۲)احتمال دارد که پهلوها خیلی خوب دفع چربی دارند ولی فقط ناحیه شکم ناامید کننده باشند که در این مورد احتمال دارد که عدم لاغری شکمی به خاطر شل بودن پوست ناحیه شکم باشد که در این صورت حتما باید به بیماران تاکید کنیم که از گنهای شکمی استفاده کنند چون بستن گن میتواند باعث تخلیه بهتر چربیها شود

ج)افرادی که کالیپر چربی از ۶۰بالاتر دارند =در اینگونه افراد به شرط اینکه بافت چربی مورد نظر به داخل پروب دستگاه کرایولیپولیز جا بگیرد در جلسه اول بهترین انتخابمان اینست که فقط یک پروب برای بیمار گذاشته شود وبرای پروب دوم باید زمان دوهفته را پشت سر گذاشته وسپس اقدام به گذاشتن پروب کرایولیپولیز دوم کنیم وسپس از بیمار میخواهیم که دوهفته دیگر مراجعه کند تا روند لاغری را از نزدیک مشاهده کنیم ولی در بیماران با این سایزهای بزرگ سعی کنیم که تا دوماه بعد فعلا کرایولیپولیز دیگری انجام ندهیم چون اینقدر بافت چربی بااین سایز حجم زیادی دارد که برای کبد فشار زیادی را تحمیل میکند وانتخاب وگذاشتن پروبهای سوم به بعد را موکول به بررسیهای بعدی خواهیم کرد .

۲)کبدهای چرب گرید۱,۲=ازآنجایی که در انجام کرایولیپولیز عملا تفاوت چندانی بین گرید۱ وگرید۲ندارد پس تصمیم گرفتم توضیحات این دومورد را بصورت یک جا ارائه نمایم

همانطور که در سونوگرافی کبد گزارش می شود کبد چرب بصورت افزایش انفیلتراسیون چربی در سلولها قابل مشاهده میباشد واندکی هم سایز کبد بزرگتر نمایش داده میشود ودر آزمایشات آنزیمهای کبدی افزایش مختصری در سطح آنزیمهای کبد گزارش می شود که همه اینها حاکی از وجود کبد چرب می باشد در این موارد باید پزشکان با احتیاط بیشتری درباره انجام کرایولیپولیز اقدام نمایند چون هرگونه اشتباهی میتواند منجربه تشدید علایم بالینی ونیز باعث بیشتر شدن درجه چربی کبد بیماران شود پس انجام کرایولیپولیز در افرادی که دارای کبد چرب گرید ۱ الی ۲ دارند باید از دستورالعمل ذیل تبعیت نمایند

۱)افرادی که دارای کالیپرچربی تا۳۰میباشند=در این افراد حتما باید اولا عملکرد گوارشی خوبی داشته باشند یعنی به هیچ وجه دچار یبوست ونفخ شدید نباشند ودوما با احتیاط میتوانیم دوقسمت یعنی دوپروب کرایولیپولیز انجام دهیم اما حتما باید کبد چرب بیمار را هم تحت درمان دارویی قرار دهیم وهمچنین رژیم غذایی خوبی هم به بیمارمان تجویز کنیم ووقت ویزیت بعدی را برای دوهفته دیگر تعیین نمائیم تا روند پاسخ بدن بیمار را به کرایولیپولیز در نظر داشته باشیم واگر پاسخ بیمار به کرایولیپولیز عالی بود برای بیمار زمان ویزیت بعدی را برای دوهفته بعد تعیین کرده واگر روند کاهش سایز چربی باز هم رضایت بخش بود به فاصله یکماه از روز اول انجام کرایولیپولیز میتوانیم دوپروب دیگر کرایولیپولیز را برای دوقسمت دیگر بدن بیمار انجام دهیم وبا احتیاط کامل وسونوگرافی سریال میتوانیم این روند را ادامه دهیم تا حصول نتیجه دلخواه .

۲)افرادی که کالیپر چربی از۳۰الی۶۰ دارند =در این افراد بهترین روش انجام کرایولیپولیز تک پروبه میباشد وانجام ویزیتهای دوره ای همانند مورد فوق ولی هیچوقت برای کرایولیپولیز عجله نمیکنیم چون باتوجه به اینکه میزان ضخامت چربی خیلی زیاد است ممکن است باعث تشدید وضعیت کبد چرب بیمار بشویم .

ودرضمن فراموش نباید کرد که تمام اقدامات دارویی وتغذیه ای مورد ۱ را نیز باید توصیه وانجام دهیم.

۳)افرادی که دارای کالیپر چربی بالاتر از ۶۰دارند =در این افراد بهترین کار اینست که ایتدا اقدامات دارویی جهت درمان کبد چرب را صورت دهیم وتوصیه های تغذیه ای را هم رعایت کنیم وهرزمان که وضعیت سلامتی کبد از نظر سونوگرافی یک درجه کاهش نشان داد آنوقت میتوانیم فقط با یک پروب کار کرایولیپولیز را آغاز نماییم ودر صورتیکه در زمان ویزیت ۱۴روز بعدی میزان کاهش سایز چربی رضایت بخش بود سمت دیگرش را نیز کرایولیپولیز نمائیم وبا توجه به اینکه این مورد از نظر جوابدهی وحفظ وضعیت سلامتی کبد یک مورد خاص محسوب میشود ادامه کار را باید براساس صلاحدید پزشک باتجربه ای که در این مورد صاحب نظر باشد ادامه داد تا هم لاغری مسیر خوبی را طی کند وهم سلامت کبد پس رفت نداشته باشد

۳)کبدهای چرب گرید۳و ۴=در این موارد چون سلامتی کلی افراد تحت شعاع بیماری کبد قرار گرفته است تا آنجایی  که حتی رفتار تغذیه ای ایشان نیز دچار اختلال شدید میباشد پس باید فعلا هیچ کار اضافه ای را به کبد تحمیل نکرده وصرفا به درمان دارویی کبد بپردازیم وحتما برای بیمار یک رژیم سخت غذایی هم توصیه نمائیم وبصورت سریالی سونوگرافی درخواست نمائیم تا هم وزنشان را با تغذیه مناسب پایین بکشیم وهم سلامتی را به کبد برگردانیم وهرزمان که گرید چربی کبد این افراد به گرید۱ و۲ رسید میتوانیم طبق دستورالعمل آن گرید کبد چرب اقدام نمائیم

درنهایت از آنجایی که بحث کبد چرب بسیار سنگین میباشد سعی من برآن بود تا در این وقت اندک فقط بتوانم فرمول کوچکی را جهت روشن نمودن مسیر برای همکاران عزیزم ایجاد نمایم تا انشااله این عزیزان بتوانند در جهت انجام کرایولیپولیز در برخورد با بیماران متنوع اقدامات مناسبی را انجام دهند

با امید سلامتی وبهروزی برای تمام عزیزان

دکتر کورش دهباشی