همانطور که میدانید بیماری دیابت بیماری است که سطح گلوکز یا قند در خون افراد بیمار بالاتر از حد طبیعی قرار دارد که این مقدار در افراد سالم چیزی حدود ۷۰الی۱۱۰ میلی گرم میباشد ودر صورتی که کمتر از ۷۰باشد اصطلاحاهیپوگلایسمیک واگر بالاتر از ۱۱۰باشد هیپرگلایسمیک اطلاق می گردد که در هردو مورد علایم خاص خودش را در پی خواهدداشت بعنوان مثال اگر میزان قند خون کمتر از ۷۰ باشد این فرد ایتدا دچار سرگیجه وضعف های عصبی و فیزیکی شده ودر صورتیکه تشدید پیدا کند حتی میتواند فرد بیمار را وارد مرحله کما هم کند ودر آن سر محدوده اگر میزان قند خون بیشتر از ۱۱۰بالاتر برود ابتدا باعث ورود وبروز قند در ادرار شده وبدنبال پیداشدن قند در ادرار باعث ادرار کردن بیش از حد وبدنبال آن ایجاد تشنگی و پرنوشی مایعات شده واگر طی این مرحله شناسایی و درمان صورت نپذیرد باعث بروز عوارض خطرناکی همچون آسیبهای جبران ناپذیزی به اعضای بدن همپون کلیه ها وچشمها وسایر اعضای حیاتی بدن میشود پس این بیماری یکی از بیماریهایی است که اگر در فردی بروز نماید میتواند عوارض بسیار بدی را بوجود بیاورد

واما بحث ما پیرامون انجام کرایولیپولیز در افرادیکه مبتلا به چاقی در کنار دیابت میباشند خوب ما چکار باید بکنیم ؟

در ابتدا باید بدانیم که  این فرد چاق چه شرایطی دارد ؟

۱)آیا میزان قند خونش را کنترول میکند ؟

۲)آیا سنش در محدوده انجام کرایولیپولیز است؟

۳)آیا فعالیتهای بدنی و ورزشی بصورت روزمره دارد ؟

۴)آیا بیماریهای مزمنی هم در کنار چاقی و دیابت دارد ؟

۵)آیا اهل رعایت رژیمهای صحیح خوراکی میباشد؟

۶)آیا سابقه اقدامات لاغری را قبلا داشته است ؟

وسوالات مهم وتعیین کننده دیگری که بعلت محدودیت فضای مجازی فعلا قادر به مطرح کردن آنها نمیباشم ودر صورتیکه این بیمار خاص کاملا بتواند در دسترس بودن خود را برایمان اثبات کند میتوانیم برایش اقدامات کرایولیپولیز را انجام دهیم اما بصورت کاملا کنترول شده وتحت نظر چون این فرد چاق بعلت ابتلاء به دیابت اولا هرگونه استرس وفاکتورهای محرکه دیگری میتواند باعث شود که میزان قند خونش افزایش پیدا کند واگر این اتفاق برایش بیفتد براحتی ممکن است که به کرایولیپولیز نسبت ناروا داده شود درحالیکه به هیچ وجهی نمیتوانیم بدنبال کرایولیپولیز انتظار داشته باشیم که قند خون بیماران بالا برود چون اساسا با مکانیسم کرایولیپولیز مغایرت شدید دارد واز طرفی چون یکی از علل بسیار مهمی که در بحث دیابت به اثبات رسیده است اینست که یکی از علل مقاوم شدن سلولهای بدن افراد دیابتی در حقیقت وجود بافت چربی بیش از حد میباشد چون وجود بافت چربی میتواند اثرات انسولین را بشدت کاهش دهد که با انجام کرایولیپولیز وکاهش ضخامت چربیها میتوانیم در این مسئله خدمات شایان توجهی را به درمان بیماران دیابتی بکنیم پس نتیجه مهم این است که در افراد دیابتی و البته چاق هم میتوانیم با رعایت همه جوانب برای بیمارمان کرایولیپولیز علمی انجام بدهیم چون با این کار هم بافت چربی بیمار را کم کرده ایم وهم کمکی بسیار قابل توجه به بحث درمان دیابت این افراد کرده ایم

فقط یک نکته بسیار مهم را گوش زد کنم که یک خطری که همواره بیماران دیابتی را تحدید میکند بحث اسیدوزلاکتیک میباشد که برای جلوگیری از رویدادش طی فرآیند کرایولیپولیز لازم است به بیماران اینچنیتی تذکر دهیم که طی سپری نمودن دوره کرایولیپولیز فراموش نکنند که بهترین راهکار برای جلوگیری کردن از این اتفاق ناخوشایند مصرف مایعات فراوان میباشد

از شکیبایی شما سپاسگذارم

دکتر کورش دهباشی