متاسفانه تعداد بی شماری از همکاران بنده در این کار یعنی افرادی که کرایولیپولیز انجام میدهند که جای بسی تاسف دارد که با اینکه پزشک هم هستند دائما به غلط تاکید میکنند که کسانی میتوانند از کرایولیپولیز استفاده کنند که مثلا BMI آنها زیر عددی بطور مثال ۳۰باشد واین رفتار وگفتار غلط علاوه براینکه ذهنیت بیماران را نسبت به کرایولیپولیز خراب میکند باعث صدمه به جایگاه علمی پزشکان هم میشود چون اساسا مقدار BMI هیچ ارتباط مستقیمی به قابلیت انجام کرایولیپولیز در بیماران ندارد وصرفا بیانگر این مطلب است که این اندکس در ابتدا وانتهای کار چقدر تغییر میکند ولزوما نمیتواند برای انجام کرایولیپولیز محدودیتی را ایجاد نماید اما انتخاب بیمارانمان در انجام کرایولیپولیز از چه معیاری باید استفاده نماییم چون آنچیزی که مسلم است اینست که هرکسی کیس مناسب این کار نمی باشد پس چگونه باید افراد چاقی را انتخاب نماییم که پس از طی دوره درمان هم بیماران راضی باشند وهم پزشکان سربلند بیرون بیایند این سوال اساسی است ؟

بهترین معیار برای تعیین حدود تنوع بیماران چاق در حقیقت سایز وبزرگی پروب های ما در مطب میباشد که به ما اجازه خواهد داد که تا چه سایزی بیماران چاق را پذیرش بکنیم یعنی اینکه اگر ما در مطبمان فقط یک پروب بزرگ با سایز ۲۰۰میلیمتری داشته باشیم پس فقط مجاز هستیم که افرادی را که BMIبالای ۳۰هستند را قبول کنیم وبرعکس اگر پروب ما سایزی حدود۱۳۰ الی ۱۵۰ میلیمتری داشته باشد پس ما میتوانیم بیمارانی را بپذیریم که BMIآنها زیر ۲۵ باشد چون در واقع این سایز پروبهای ما است که تعیین میکند چه بیماری را بپذیریم وچه بیماری را نپذیریم من سالهاست که روی این موضوع تحقیق کرده ام وبدرستی دریافته ام که اگر کرایولیپولیز به نحو صحیح انجام شود ما هیچگونه محدودیتی در پذیرش بیماران خیلی چاق را هم نخواهیم داشت چون من در این مورد باداشتن ۵پروب با سایزهای مختلف تا کنون هیچ بیمار چاقی را نداشته ام که نتوانم لاغر نمایم وبر اساس علم وتجربه کرایولیپولیز به من ثابت شده است که هربیماری با هرنوع سایزی را میشود لاغر کرد به شرط اینکه پروب مخصوصش را داشته باشم حالا که صحبت از پروب مخصوص شد در پرانتز عرض کنم که در مقاله های پیشینم نوشته بودم که کرایولیپولیز فقط برای تنه ۱۰۰درصد قابلیت انجام دارد وبرای اندامها احتمال موفقیتش بسیار ناچیز است وعلتش را هم به نبود پروبهای اختصاصی برای اندامها ذکر کرده بودم ولی در همین لحظه خدمتتان این خبر شاد کننده را عرض میکنم که با طراحیهایی که انجام داده ام بزودی پروبهایی را عرضه خواهم کرد که مناسب اندامها میباشد ولذا در آینده نزدیک خواهیم دید که کرایولیپولیز برای اندامها هم ۱۰۰درصد موفقیت بهمراه خواهد داشت به امید آنروز

سرافراز وبرقرار باشید

دکتر کورش دهباشی